Απλή ασφάλεια

Για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει στο όχημα την επιβαρύνεστε εσείς εξ ’ολοκλήρου, εκτός αν ευθύνεται το άλλο όχημα για το ατύχημα